Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kaktu
4187 b4de 420
kaktu
5470 75f6 420
Reposted fromjottos jottos viaAmericanlover Americanlover
kaktu
7204 0470 420
Reposted fromlyder lyder viaRani Rani
6479 8090 420

ibadbitch:

y'all getting specific as fuck lmao

Reposted frommimikyu mimikyu viaRani Rani
9237 3b8e 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaRani Rani
kaktu
3083 d650 420
Reposted fromtfu tfu viaRani Rani
kaktu
4088 b347 420
Reposted fromkyte kyte viaRani Rani
kaktu
9201 b5c6
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost viaRani Rani
7080 2745 420
kaktu
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

— ulubiona Szymborska, "Miłość od pierwszego wejrzenia"
Reposted fromabsolutiv absolutiv viaRani Rani
3886 2efd 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRani Rani
kaktu
6859 c646 420
Reposted fromDennkost Dennkost viaRani Rani
kaktu
9732 840e 420
Reposted fromewil ewil viaRani Rani
kaktu
6806 5fb7 420
Reposted fromsosna sosna viaRani Rani
kaktu
Reposted fromFlau Flau viaRani Rani
kaktu
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaRani Rani
kaktu
1336 6191 420
Reposted fromTenSigis TenSigis viaRani Rani
kaktu
3633 464c 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viaRani Rani
kaktu
9673 0f39 420
Reposted fromtgs tgs viaRani Rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl