Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kaktu

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
9666 621c 420

Barcelona, Spain

6621 8cfb 420

ponderation:

Star Theater 2.0 by Diego Hernandez

Reposted fromAmericanlover Americanlover
2673 cb18 420

jamesusilljournal:

The Oval,  Naoshima Island, Japan, designed by architect Tadao Ando

2656 6403 420
7528 3f24 420

banshy:

Mount Fuji by Stijn Dijkstra

Reposted fromAmericanlover Americanlover
7525 0122 420

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

Reposted fromAmericanlover Americanlover
2639 8b58 420

yesterdaysprint:

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, July 9, 1924

2633 f644 420

serious:

your name still echoes in my head

whismical:

me: there’s a sad girl in my coffee
barista: that’s your reflection
me: :(
barista: :(

2627 161c 420
7518 9ecb 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
7510 3757 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
kaktu
4287 0112 420
Reposted fromTenSigis TenSigis viaqbshtall qbshtall
kaktu
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viastonerr stonerr
kaktu
4274 fde4 420
Reposted fromkaiee kaiee viaqbshtall qbshtall
kaktu
1454 c829 420
Reposted fromkaiee kaiee viaqbshtall qbshtall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl