Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kaktu
1780 c923 420

browsedankmemes:

I’m poor, OK? via /r/memes http://ift.tt/2hvN4Ez

Reposted fromtron tron viasowa sowa
kaktu
kaktu
1832 2ee1 420
Reposted fromsarazation sarazation viatitelitury titelitury
2990 3602 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viatitelitury titelitury
kaktu
5568 45c0 420
Reposted frombeer beer
kaktu

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo vianoticeable noticeable
kaktu
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
kaktu

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaplumi plumi
7390 dbff 420
kaktu
kaktu
Reposted fromtgs tgs viashamefuldisplay shamefuldisplay
kaktu
6349 df93 420
"Gwiezdne Napierdalanki"
Reposted fromdobry dobry
kaktu
Reposted fromxanth xanth viazurawianiaczka zurawianiaczka
6150 6365 420

ghostowlattic:

Untitled

kaktu
3208 f811 420
Reposted frommywonderland mywonderland viastonerr stonerr
2051 1de1 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
kaktu
Zespoły napięć
Reposted fromlugola lugola viaa-antimatter a-antimatter
kaktu

Barn owl hunting by house by Jamie Hall

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaowls owls
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl