Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5586 676a
Reposted fromvesania vesania
kaktu
6339 dcab 420
Goethe
Reposted fromvesania vesania
kaktu
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viavesania vesania
kaktu
2953 2bb8 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavesania vesania
kaktu
4312 13e3 420
Reposted fromszatatan szatatan viavesania vesania
5569 2af4 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viavesania vesania
kaktu
4806 460d 420
"Maski i twarze"
kaktu
5092 7ac3 420
Reposted fromoll oll viapierdolony pierdolony
kaktu
dlaczego jestem taka, że jak ktoś ode mnie odchodzi, spędzam kilka lat by patrzeć w punkt na którym zniknął za horyzontem?
wiara ze mnie ulatuje
ratuj się, serce, kto może
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
kaktu
wreszcie zrozumiałem "chciałbym umrzeć z miłości" chodzi o tak przeraźliwą pustkę w sercu, gdy ci najważniejsi kolejno Cię zawiodą, o taki stan wyjałowienia z jednoczesną pewnością, że wciąż wybaczyłbyś im wszystko, bo ich kurwa kochasz, że nie pozostaje Ci nic innego jak tylko z tej miłości umrzeć.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
kaktu
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
9998 3c50 420
kaktu
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
kaktu
4428 556c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
kaktu
5222 4f80 420
Reposted fromlouse louse viakrzysk krzysk
kaktu
Reposted fromkrzysk krzysk
kaktu
5668 2e0a 420
Reposted fromkrzysk krzysk
kaktu
Reposted fromkrzysk krzysk
kaktu
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaqbshtall qbshtall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl